Sportenderwijs Gezonde leefstijl
In de cursus Sportenderwijs Gezonde leefstijl maken allochtone vrouwen kennis met de voordelen van sport. De vrouwen ervaren dat sport energie geeft en je daardoor actiever en positiever in het leven staat. Dit positieve effect wordt versterkt door gezond eten. Deze cursus bestaat uit 3 blokken van 10 lessen en duurt in principe een jaar. Elk cursusblok heeft maximaal 20 deelnemers. De deelnemers ontvangen een cursusmap. Het cursusmateriaal is sterk beeldend en dient ter illustratie. Het biedt de vrouwen de mogelijkheid om de informatie nog eens door te bladeren en terug te zien.
 
De cursus Sportenderwijs Gezonde leefstijl richt zich op de deelnemers, hun welzijn en gezondheid. De basiscursus is opgezet vanuit de informatiebehoefte van de doelgroep en de deelnemers. Daartoe worden in het tweede en derde blok van de cursus voorlichtingen en workshops op maat geven, bijvoorbeeld over suikerziekte en hart- en vaatziekten en kunnen aangepast worden als daar specifieke wensen toe zijn. Tijdens de lessen is er ruim tijd voor vragen en discussie. Deelname staat open voor alle geïnteresseerden.
 
Partner: GGD-HM Hara