In beweging, door beweging

Als sociaal maatschappelijk sportorganisatie stimuleert en begeleidt Stichting Sportenderwijs met haar dienstverlening mensen in de wijk vanuit de combinatie sport, gezondheidsvoorlichting en talentontwikkeling. De rode draad in de uitvoering van alle activiteiten is het initiëren, ontwikkelen en borgen van het 'vermogen' van mensen om zich aan te passen en regie te voeren op eigen leven. Met als effect een actieve deelname aan de Nederlandse samenleving.

De mensen in de doelgroep van Sportenderwijs kenmerken zich door:

  • Lage sociaal economische status (Lage SES)
  • Anderstalig
  • Laaggeletterd
  • Hoge mate van afhankelijkheid zowel in persoonlijke omgeving als in maatschappelijk opzicht.
  • Isolement/beperkt sociaal netwerk


Vanuit eigen kracht

Sportenderwijs is overtuigd van de kracht van community based werken. In een sociale, wijkgerichte omgeving wordt gewerkt en geleerd vanuit vertrouwen. Ieder wordt ingezet naar eigen kracht. Dat betekent, dat het er niet toe doet welke functie iemand bekleedt of waar iemand werkzaam is. Geen keurslijf en geen moeten. Ieder individu exploreert en exploiteert zijn of haar talent en werkt vanuit de eigen kracht.


Programma’s en curricula

Sportenderwijs bereikt en activeert de doelgroep door methodisch en didactisch verantwoorde en bewezen integrale ontwikkelprogramma's: de leefstijlprogramma's. Deze gaan uit van de combinatie sport, gezondheidsvoorlichting en taalondersteuning en hebben een verbinding met non-profit organisaties en het bedrijfsleven met doel toeleiding naar (vrijwilligers)werk.


Verandering in denken en doen

Verbetering van leefstijl door verantwoord sporten en gezamenlijk leren over gezonde voeding, gezonde leefgewoonten in een door hen ervaren veilige en betrouwbare omgeving, maakt het verschil tussen een geïsoleerd en kwetsbaar bestaan en een gezondere en meer zelfredzame deelname in de wijk en daarbuiten.